Mørkekjøringsdemonstrasjon er en del av det trafikalt grunnkurset, og gjennomføres i perioden 1. november til 15. mars. Du vil altså ikke kunne øvelseskjøre i denne perioden (hvis du er under 25 år) før mørkekjøringsdemonstrasjon er gjennomført.

Dersom du tar trafikalt grunnkurs utenom disse tider, må du gjennomføre mørkekjøringsdemonstrasjon før 1. november, for å kunne fortsette å øvelseskjøre.  Avlegger du førerprøve mellom 16. mars og 31. oktober må du gjennomføre mørkekjøringsdemonstrasjon innen 1. februar året etter.

Målet for mørkekjøringsdemonstrasjon

Eleven skal gjennom demonstrasjon ute og i bil forstå hvordan trafikkulykker i mørket kan unngås ved å:
1) oppleve og erfare årsaksforhold ved typiske ulykker som skjer i mørket og ha grunnlag for å vurdere risiko
ved kjøring i mørket
2) bli bevisst hva som er riktig lysbruk og atferd ellers ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket

(http://www.vegvesen.no/Forerkort/Foreropplaering/Foreropplaering/Personbil/Trafikalt+grunnkurs)

Vi går mot høst og mørkere dager, og begynner i slutten av september med mørkekjøringsdemonstrasjon. Kurset koster 1650,-.

Kommende kurs:
Torsdag 1. mars kl. 17:45
Torsdag 8. mars kl. 18:00
Torsdag 15. mars kl. 18.30

 

For å melde deg på kan du ringe tlf.: 22 69 26 50 (kl. 12:00-16:00) eller sende en mail: post@forerkortspesialisten.no. Husk å skrive fullt navn og telefonnummer.

HUSK! Avbestillingsfristen er 2 virkedager før kursdagen (altså mandagen før dersom kurset begynner på en torsdag). Ved for sen avbestilling må kurset betales i sin helhet.