Transportøkonomisk Institutt har nylig utgitt en rapport som viser hvilke situasjoner i trafikken vi ofte feilvurderer på en slik at måte at det øker risikoen for ulykke.

  • Vi misforstår avstander ved forbikjøring.
  • Vi feilvurderer risiko for ulykker.
  • Vi mistolker reell fart og opplevelsen av fart

Les hele artikkelen her:
http://www.dinside.no/933438/her-er-feilvurderingene-som-oker-risikoen-for-ulykker

Ulykker

Kilde: www.dinside.no