For å kunne ta førerkortet må du tilegne deg de nødvendige kunnskaper, ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre på en måte som:
– er trafikksikker
– gir god samhandling
– fører til god trafikkavvikling
– tar hensyn til helse, miljø og andres behov
– er i samsvar med gjeldende lovgivning og regelverk.

Kort om klasse B, Personbil

  • Du kan starte øvelseskjøringen fra du er 16 år.
  • Med førerkort i klasse B kan du kjøre bil inntil 3.500 kg totalvekt.
  • Du kan kjøre bil med henger med samlet totalvekt intill 3.500 kg

Før øvelseskjøring kan begynne (privat eller med trafikkskole) må trafikalt grunnkurs være gjennomført! I perioden f.o.m. 1.11 t.o.m. 15.3 må også mørkekjøringsdemonstrasjon være gjennomført. For å begynne på trafikalt grunnkurs må du være fylt 15 år.

TRINN 1: TRAFIKALT GRUNNKURS

Kurset er på 17 timer med temaer som:

  • Førerkort og trafikkopplæring
  • Grunnleggende forståelse for trafikk
  • Kunnskap om mennesket i trafikken
  • Øvingskjøring
  • Førstehjelp
  • Mørkekjøringsdemonstrasjon

TRINN 2

Her lærer du å beherske bilen med mindre fokus på annen trafikk.
I trinnets siste del gjennomføres en obilgatorisk veiledningstime hvor lærer og elev sammen vurderer om målet er nådd.

TRINN 3

I trinn 3 trener man på sikker og god kjøring under varierte trafikkforhold.
Sikkerhetskurs på bane er obilgatorisk, og gjennomføres mot slutten av dette trinnet.
I trinnets siste del gjennomgås siste obilgatorisk veiledningstime hvor lærer og elev sammen vurderer om målet er nådd.

TRINN 4

Trinn 4 er obilgatorisk sikkerhetskurs på vei. Kurset er på 13 timer, hvorav 5 timer er teori og 8 timer kjøring. Etter dette trinnet kan du gå opp til praktisk test (førerprøven).

Før førerprøven må du ha bestått teoriprøven på en av Statens trafikkstajoner (se Statens Vegvesen sine sider for mer informasjon). Denne kan du ta når du vil, uavhengig av hvor i kjøreopplæringen du er.
Du må være fyllt 17,5 år.

 

HUSK! Avbestillingsfristen 2 virkedager før kurset (altså torsdagen før dersom kurset begynner på en tirsdag). Ved for sen avbestilling må kurset betales i sin helhet.