Trafikant i mørket er en del av det trafikalt grunnkurset, og gjennomføres i perioden oktober t.o.m. mars. Fra 1. november vil du ikke kunne øvelseskjøre (hvis du er under 25 år) dersom Trafikant i mørket ikke er gjennomført.

Dersom du tar trafikalt grunnkurs utenom disse tider, må du gjennomføre Trafikant i mørket før 1. november, for å kunne fortsette å øvelseskjøre. Avlegger du førerprøve mellom 16. mars og 31. oktober må du gjennomføre Trafikant i mørket innen 31. januar året etter.

Målet for Trafikant i mørket

Eleven skal gjennom demonstrasjon ute og i bil forstå hvordan trafikkulykker i mørket kan unngås ved å:
1) oppleve og erfare årsaksforhold ved typiske ulykker som skjer i mørket og ha grunnlag for å vurdere risiko
ved kjøring i mørket
2) bli bevisst hva som er riktig lysbruk og atferd ellers ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket

(http://www.vegvesen.no/Forerkort/Foreropplaering/Foreropplaering/Personbil/Trafikalt+grunnkurs)

Kommende kurs:
Hver torsdag fra oktober 2018 t.o.m. mars 2019

For å melde deg på kan du ringe tlf.: 922 39 362 eller sende en mail: post@forerkortspesialisten.no. Husk å skrive fullt navn og telefonnummer.

HUSK! Avbestillingsfristen er 2 virkedager før kursdagen (altså tirsdagen før dersom kurset begynner på en torsdag). Ved for sen avbestilling må kurset betales i sin helhet.