Alle førerprøver begynner med et teknisk spørsmål. Det kan være et teoretisk eller et praktisk spørsmål.

Liste over sikkerhetskontrollspørsmål

bremsevæske