Sak fra Statens Vegvesen;  www.vegvesen.no.

Med foreløpig 146 omkomne i trafikken, mot 166 til samme tid i fjor, kan en negativt trend være brutt.

Vegvesenets avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Ranes håper tallene betyr at vi igjen er på rett kurs mot visjonen om ingen drepte eller alvorlig skadde i trafikken.

– Utviklingen vi så fra i fjor sommer ser nå ut til å ha snudd, 2012 og starten på 2013 ga spesielt lave tall, men ble etterfulgt av over et år med negativ utvikling. Vi ser nå at vi fortsetter den nedgangen i antallet dødsulykker i trafikken som vi har hatt jevnt og trutt siden 1970-tallet, sier Ranes.

146 foreløpig

Tallet på 146 er foreløpig, dør en person av skadene innen 30 dager etter en ulykke blir dette regnet som en dødsulykke mens selvvalgte dødsfall og illebefinnende tas bort. Det er Politiet som avgjør og fortsatt er det ulykker helt tilbake til mai som det er usikkerhet om blir værende på ulykkesstatistikken.

I 2012 omkom 145 mennesker i hele året, i 2011 168 og i 2013 187 mennesker.

Bedring i høst

– Det er ille at vi har så mange omkomne hittil i år, spesielt når vi endte så høyt som vi gjorde i fjor, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen da han 1. august i år satt med tall som viste 21 drepte i juli og 101 til da i år. Vegdirektøren var bekymret for at 2014 kunne gå mot et nytt stygt ulykkesår.

– Jeg håper inderlig at vi ikke opplever det samme i år, og at ulykkestallene ut over høsten blir lavere enn det vi har sett hittil i år, sa han.

Forhåpningen ble oppfylt, i alle måneder siden august har antallet omkomne vært lavere enn i samme måned i 2013.

Kan gå mot 160

– Spesielt oktober hadde en veldig stor forbedring i tallene sammenlignet med året før. Med så små tall som vi heldigvis har, er det stort rom for normal statistisk variasjon ut i fra forhold som ingen kan gjøre noe med. Men fortsetter trenden i desember ender vi med rundt 160 omkomne i trafikken. Dette er 160 for mye men dramatisk lavere enn for bare få år siden, sier Guro Ranes.

Hun merker seg at andelen omkomne i møteulykker er gått tilbake, og nå er nesten på nivå med antallet utforkjøringsulykker. –Det kan forklares med flere tiltak mot møteulykker, fysiske tiltak i form av midtrekkverk og kampanjetiltak mot for høy fart. Nå blir utfordringen å få til tilsvarende nye tiltak mot utforkjøringsulykker, sier hun.