Det skjer heldigvis færre ulykker i tunneler enn på åpne veier, men skulle ulykken være ute, er det viktig å vite hva du skal gjøre.

Les mer om kjøring i tunnel og ulykker på Statens Vegvesen sine nettsider:
http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Presse/Siste+nyheter/Vis?key=957828

Biler i tunnel

Foto: Marius Staulen/ Statens Vegvesen