Statens Vegvesen har sammen med politiet for tiden en kampanje med fokus på ungdom og fart. Unge gutter topper ulykkesstatikken, og forskning viser at noe av grunnen til dette kan være at frontallappen i hjernen utvikles senere hos gutter enn hos jenter. Se denne korte videoen med ekspertuttalelser om ungdom og fart.