Kontoret holder åpent hele sommeren med minst 2 lærere tilstede til enhver tid.
Ønsker du intensiv trafikkopplæring nå i sommer, ta kontakt snarest på tlf. 22 69 26 50, så legger vi plan!

slider1