For å kunne ta førerkortet må du tilegne deg de nødvendige kunnskaper, ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

Kort om klasse B, Personbil

Før øvelseskjøring kan begynne (privat eller med trafikkskole) må trafikalt grunnkurs være gjennomført! I perioden f.o.m. 1.11 t.o.m. 15.3 må også mørkekjøringsdemonstrasjon være gjennomført. For å begynne på trafikalt grunnkurs må du være fylt 15 år.

TRAFIKALT GRUNNKURS

Kurset er på 17 timer med temaer som:

Her lærer du å beherske bilen med mindre fokus på annen trafikk. I trinnets siste del gjennomføres en obilgatorisk veiledningstime hvor lærer og elev sammen vurderer om målet er nådd.

I trinn 3 trener man på sikker og god kjøring under varierte trafikkforhold. Sikkerhetskurs på bane er obilgatorisk, og gjennomføres mot slutten av dette trinnet. I trinnets siste del gjennomgås siste obilgatorisk veiledningstime hvor lærer og elev sammen vurderer om målet er nådd.

I trinn 3 trener man på sikker og god kjøring under varierte trafikkforhold. Sikkerhetskurs på bane er obilgatorisk, og gjennomføres mot slutten av dette trinnet. I trinnets siste del gjennomgås siste obilgatorisk veiledningstime hvor lærer og elev sammen vurderer om målet er nådd.

Før førerprøven må du ha bestått teoriprøven på en av Statens trafikkstajoner (se Statens Vegvesen sine sider for mer informasjon). Denne kan du ta når du vil, uavhengig av hvor i kjøreopplæringen du er.
Du må være fyllt 17,5 år.

HUSK! Avbestillingsfristen 2 virkedager før kurset (altså torsdagen før dersom kurset begynner på en tirsdag). Ved for sen avbestilling må kurset betales i sin helhet.