FØRERKORT, KLASSE B

FØRERKORT, KLASSE B / Førstehjelp
Alle førerprøver begynner med et teknisk spørsmål. Det kan være et teoretisk eller et praktisk spørsmål.

Førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke er obligatorisk for alle som ønsker å ta førerkort.

Det hjelper ikke at du har hatt førstehjelpskurs på jobb eller skolen.

Kurset omhandler «trafikal førstehjelp». Kurset er en del av trafikalt grunnkurs.

Er du over 25 år så trenger du ikke trafikalt grunnkurs men førstehjelpskurs må du ta.

Førstehjelpskurset varer i 4 timer og inneholder grunnleggende ferdigheter i førstehjelp. Du vil også lære om hvordan du sikrer et ulykkessted ved en trafikkulykke.

Ved avbestilling av kurs, trenger du legeerklæring fra lege.