OM OSS

Om oss / Skolereglement
Skolens undervisningsplan for teoretisk og praktisk opplæring bygger på LÆRERPLAN KL.B, som er fastsatt av Vegdirektoratet. Skolen plikter å følge denne planen under opplæringen.

UNDERVISNINGSTIDER

Tidspunkt for undervisning kan avtales individuelt med trafikklærer. Første kjøretime starter kl. 07:00. Enkelte av lærerne har til tider mulighet til å kjøre ettermiddag og kveld samt i helgen, men dette må lærer og elev avtale seg i mellom. Elevene møter vanligvis på skolens kontor eller ved Majorstuen t-bane 

AVBESTILLING AV TIMER

Ønsker du å avbestille kjøretimer, må dette gjøres 24 timer før kjøretimen starter. Mandagstimer må avbestilles senest fredag før kl.12:00 (Timer som ikke avbestilles innen fristen må eleven betale for).
NB! Frist for avbestilling av obligatorisk opplæring og førerprøver er 3 virkedager før avtalt tid. Dersom obligatorisk kjøring eller førerprøve er på en mandag må avbestillingen skje senest på torsdagen før.
NB! Frist for avbestilling av trafikalt grunnkurs er 3 virkedager før avtalt tid. Dersom kurset begynner tirsdag kl.17:00 må avbestillingen skje senest på fredag kl.17:00.

TIMER SKOLEN MÅ AVBESTILLE

På grunn av sykdom, tekniske svikt og lignende beklager vi å måtte ta forbehold om at bestilte timer må strykes. Det vil i så tilfelle bli gitt beskjed i så god tid som mulig. Hvis lærer ikke kommer til avtalt tid, vent 15 min., kontakt deretter trafikklæreren.