FØRERKORT, KLASSE B

FØRERKORT, KLASSE B / Trafikant i mørket

Kommende kurs for Trafikant i mørket

Dato: 05.12.23        Kr 1950

Kirkeveien 69, 0364 Oslo

Kl. 17:00 - 20:30

Dato: 09.01.24        Kr 1950

Kirkeveien 69, 0364 Oslo

Kl. 17:00 - 20:30

Dato: 06.02.24        Kr 1950

Kirkeveien 69, 0364 Oslo

Kl. 17:00 - 20:30
For å melde deg på kan du ringe
eller sende en mail
Husk å skrive fullt navn og telefonnummer.
HUSK! Avbestillingsfristen er 2 virkedager før kursdagen (altså tirsdagen før dersom kurset begynner på en torsdag). Ved for sen avbestilling må kurset betales i sin helhet.
Trafikant i mørket er en del av det trafikalt grunnkurset, og gjennomføres i perioden oktober t.o.m. mars. Fra 1. november vil du ikke kunne øvelseskjøre (hvis du er under 25 år) dersom Trafikant i mørket ikke er gjennomført.

Dersom du tar trafikalt grunnkurs utenom disse tider, må du gjennomføre Trafikant i mørket før 1. november, for å kunne fortsette å øvelseskjøre. Avlegger du førerprøve mellom 16. mars og 31. oktober må du gjennomføre Trafikant i mørket innen 31. januar året etter.
Målet for Trafikant i mørket
Eleven skal gjennom demonstrasjon ute og i bil forstå hvordan trafikkulykker i mørket kan unngås ved å:

oppleve og erfare årsaksforhold ved typiske ulykker som skjer i mørket og ha grunnlag
for å vurdere risiko ved kjøring i mørket

bli bevisst hva som er riktig lysbruk og atferd ellers ved kjøring, parkering og
nødstopp i mørket